Home » Nieuws » Terugblik communitydag oktober 2019

Terugblik communitydag oktober 2019

Een geslaagde dag in het teken van het delen van informatie en kennis.

Foto sfeerimpressie communitydag 2019

In het ochtendprogramma zijn we bijgepraat over het GKG, de proeftuin ’terugmelden op de Waterkaart’  en het gebruik van GKG (o.a. de vernieuwde website). Belangrijk hoogtepunt:  de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst door het GKG bestuur.

Na een heerlijke lunch is begonnen met het middagprogramma.

Het middagprogramma bestond uit een 4-tal workshops.

Mapathon Waterbeheer

Georganiseerd door waterschap Hunze en Aa’s voor vak- en dataspecialisten Waterbeheer. Binnengekomen vragen over de Waterketenkaart zijn hier behandeld. Een korte impressie van deze Mapaton is te lezen in dit Verslag Mapathon Waterbeheer. Daarnaast kun je de Conclusies Mapathon Communitydag 2019 hier nalezen.

Workshop Wonen en Zorg

Georganiseerd door gemeente Midden-Groningen, gemeente Stadskanaal voor vak- en dataspecialisten Sociaal Domein. Hier zijn vragen t.b.v. een gebiedsgerichte aanpak beantwoord. In de presentatie van  de workshop wonen en zorg van Objectvision krijgt u een indruk van wat er behandeld is in de workshop. In  het verslag workshop Wonen en Zorg communitydag 2019 kunt u lezen wat er verder besproken is.

Workshop Regionale Energie Strategie

Georganiseerd door de provincie Groningen voor vak- en dataspecialisten Energietransitie. Hier is een plan van aanpak voor de kenniskring Energietransitie opgesteld. In dit Verslag Workshop Regionale Energie Strategie kunt u lezen wat er die middag besproken is.

Workshop GGI/GDI

Georganiseerd door GKG en VNG voor Informatiemanagers en IT-specialisten, hier is een plan van aanpak voor de proeftuin GGI/GDI en GKG opgesteld. In het Verslag Workshop GGI GDI kunt u het verloop van de middag lezen.

 

 

 

 

 

Meer actueel