Home ยป Samenwerking

Samenwerking

Het Gegevensknooppunt Groningen staat voor samenwerken en delen!

De regio Groningen heeft alles in huis: kennis, ervaring, technologie en data…. Door samen te werken en elkaars sterkte punten te bundelen ontstaat er een krachtig collectief. Overheden, bedrijfsleven en onderwijs staan gezamelijk voor maatschappelijke opgaven waarin het GKG een verbindende factor is. Een van de belangrijkste principes in de samenwerking is gelijkwaardigheid. Geen van de deelnemers is de baas. We werken samen en vormen samen een community. We vinden vertrouwen belangrijker dan contracten en overeenkomsten tenzij deze strikt noodzakelijk zijn. Het GKG moet een basisvoorziening van data zijn voor de hele regio.

Alle deelnemende organisaties beschikken over hun eigen data en (kaart)gegevens. Door data samen te delen en te verrijken onstaan hoge datakwaliteit dat bijdraagt aan verbetering van de dienstverlening door overheden aan burgers, bedrijven en overheden onderling. Het GKG richt zich op vragen van burgers, bedrijven en overheden die voortkomen uit maatschappelijke thema’s zoals klimaatadaptie en leefbaarheid. Deze vragen/thema’s worden specialisten binnen het GKG uitgewerkt zodat vervolgens iedereen gebruik kan maken van de nieuwe data.

De community bestaat op dit moment uit overheden uit de regio Groningen en landelijke (semi)overheidsorganisaties. Voor de technische aspecten van het knooppunt en op het gebied van data management wordt samengewerkt met een consortium.