Home » Data op maat » Water

Water

De Waterketensamenwerking Groningen Noord-Drenthe is een netwerk organisatie van 27 gemeenten (alle gemeenten van de provincie Groningen en de vier noordelijke Drentse gemeenten), twee waterschappen (Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s) en twee waterbedrijven (Waterbedrijf Groningen en Waterleidingsmaatschappij Drenthe).

Door de verschillende bronhouders op het knooppunt aan te sluiten en hun data zodoende te combineren wordt er één gebiedsdekkende waterketenkaart voor Groningen en de kop van Drenthe gemaakt.

Op dit moment is de data van de meeste bronhouders nog niet (geheel) conform het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) datamodel. Tot die tijd worden er aparte waterkaarten per bronhouder gemaakt. Dit maakt de verschillen in data definities inzichtelijk en bevordert de standaardisatie.

 

 

Click here to opt-out. Google Analytics