Home » Data op maat » Water

Water

De Waterketensamenwerking Groningen Noord-Drenthe is een netwerkorganisatie van 14 gemeenten (alle gemeenten van de provincie Groningen en de 4 noordelijke Drentse gemeenten), 2 waterschappen (Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s) en 2 waterbedrijven (Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe). De Waterketen is de route van drinkwater, rioolwater, gezuiverd water naar oppervlaktewater. Door de verschillende bronhouders op het knooppunt aan te sluiten en zo hun data te combineren maken we één gebied dekkende waterketenkaart voor Groningen en de kop van Drenthe. Deze is publiek toegankelijk.

Voor het beschikbaar stellen van de informatie wordt gebruik gemaakt van het “Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW)” van RIONED.  Vanuit de bronbestanden van de gemeenten wordt regelmatig de informatie op de landelijke RIONED server bijgewerkt, waarbij informatie wordt vertaald naar de juiste taal en bewoordingen. Ook de waterschappen hebben een landelijke server, het Gegevens Knooppunt Waterschappen”. Zodra deze compleet is voor de waterketen zullen we ook hierop aansluiten. Vooralsnog maken we gebruik van de open data van de Waterschappen.

Publicaties