Home » Data op maat » Water

Water

De Waterketensamenwerking Groningen Noord-Drenthe is een netwerkorganisatie van 27 gemeenten (alle gemeenten van de provincie Groningen en de 4 noordelijke Drentse gemeenten), 2 waterschappen (Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s) en 2 waterbedrijven (Waterbedrijf Groningen en Waterleidingsmaatschappij Drenthe).

Door de verschillende bronhouders op het knooppunt aan te sluiten en zo hun data te combineren maken we uiteindelijk één gebiedsdekkende waterketenkaart voor Groningen en de kop van Drenthe.

Op dit moment is de data van de meeste bronhouders nog niet conform het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) datamodel. Tot die tijd maken we aparte waterkaarten per bronhouder. Dit maakt de verschillen in data definities inzichtelijk en bevordert de standaardisatie.

Waterkwaliteit

Gegevens over de waterkwaliteit van een bepaald gebied vindt u bij het Waterkwaliteitsportaal (WKP) van het Informatiehuis Water (IHW= samenwerkingsprogramma Rijkswaterstaat, de waterschappen en provincies). Dit portaal verzamelt, beheert en ontsluit gegevens voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en geeft inzicht in de Nederlandse waterkwaliteit, inclusief de waterkwaliteitsgegevens van  oppervlaktewaterbeheerders.

Via de 2 pagina’s ‘Rapportage’ en ‘Data’ is de open data van het Waterkwaliteitsportaal beschikbaar voor download. Hier vindt u de vastgestelde KRW-factsheets met bijhorende bronbestanden aan, meetgegevens uit de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit en meetgegevens Oppervlaktewaterkwaliteit, die zijn ingewonnen in het kader van de Landelijke Enquête Waterkwaliteit.”