Home » Data op maat » Energietransitie

Energietransitie

Energie en de energietransitie staan hoog op de agenda in Groningen. De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). Onderstaande kaarten helpen bij de realisatie van de energietransitie.

Energielabels adressen en panden

Gegevens over de energielabels van adressen en panden in Nederland vindt u in het Energielabels Dashboard van Esri Nederland Content. De gegevens zijn beschikbaar gesteld door het RVO en worden 2 keer per jaar geüpdatet (begin januari en juli). De labels bestaan uit officieel geregistreerde en voorlopig berekende energielabels. Huizen die ooit verkocht zijn hebben een geregistreerd label, de overige huizen zijn opgenomen met het voorlopige energielabel dat gebaseerd is op gegevens uit het Kadaster (type huis, grootte, bouwjaar) en op gegevens van vergelijkbare huizen.

Energielabel C kantoren

Elk kantoorgebouw moet op 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet, dan is de functie kantoor per 1 januari 2023 niet meer mogelijk. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft hiervoor een GIS-viewer ontwikkeld. Deze geeft naar beste inschatting aan is welke kantoren in Nederland moeten voldoen aan de Energielabel C-verplichting. Al geregistreerde energielabels zijn in de GIS-viewer opgenomen. De GIS-viewer is een hulpmiddel voor kantooreigenaren én handhavers. Hiermee kunnen zij de locaties inschatten van de label C-plichtige kantoren die nog niet aan de verplichting voldoen.