Home » Data op maat » Energietransitie

Energietransitie

Energie en de energietransitie staan hoog op de agenda in Groningen. De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). Onderstaande kaarten helpen bij de realisatie van de energietransitie.

Energielabel C kantoren

Elk kantoorgebouw moet op 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet, dan is de functie kantoor per 1 januari 2023 niet meer mogelijk. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft hiervoor een GIS-viewer ontwikkeld. Deze geeft naar beste inschatting aan is welke kantoren in Nederland moeten voldoen aan de Energielabel C-verplichting. Al geregistreerde energielabels zijn in de GIS-viewer opgenomen. De GIS-viewer is een hulpmiddel voor kantooreigenaren én handhavers. Hiermee kunnen zij de locaties inschatten van de label C-plichtige kantoren die nog niet aan de verplichting voldoen.