Home » Data op maat

Data op maat

Dit zijn thema’s waaraan één of meer kennisgroepen binnen het knooppunt werken. Een kennisgroep bestaat uit inhoudelijk deskundigen en data/GIS-specialisten van de deelnemende bronhouders.

Per thema staat de vraag centraal. Redenerend vanuit een bepaalde rol en doel wordt gewerkt naar de beantwoording van de vraag.