Home » Datalab

Datalab

Het Datalab is een team dat bestaat uit circa 13 data- en GIS-specialisten van verschillende bronhouders van de GKG community. Sinds september 2019 is het Datalab actief binnen Gegevensknooppunt Groningen. Het is een bron van kennisuitwisseling in de regio geworden.

Om de week komen dataspecialisten tijdens het Datalab bij elkaar om op grond van de rapportage van de kenniskringen informatieproducten te ontwikkelen voor de website van Gegevensknooppunt Groningen. Vragen die bronhouders op de website onder ‘antwoord op maat’ stellen, worden door het Datalab beantwoord. Ook beheren zij de bestaande informatieproducten.

Meer weten? Kijk naar onderstaande video!

In dit filmpje van 5 minuten demonstreren we de resultaten en mogelijkheden van het Datalab.
Het filmpje is een productie van Gegevensknooppunt Groningen. Wij geven antwoord op vragen die voortkomen uit maatschappelijke thema’s zoals klimaatadaptatie, gaswinning, leefbaarheid door het maken van op data gebaseerde informatieproducten.
Dit filmpje mag niet zonder toestemming gebruikt worden door derden.
Voor meer informatie en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met: info@gegevensknooppuntgroningen.nl

Muziek door: https://www.bensound.com/