Home » Data op maat » Natuurnetwerk Nederland

Natuurnetwerk Nederland

Natuurnetwerk Nederland

Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Dit thema is nog in ontwikkeling in samenwerking met het Informatiehuis Natuur.

Natuurnetwerk