Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

​Zo gaat GKG om met uw gegevens

Het GKG hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens, dat doen we dan ook zorgvuldig. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een postcode, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op verzoek van onze opdrachtgevers, die betrokken zijn in onze kennisgroepen. Wij zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens binnen onze projecten. De gegevens die wij gebruiken gaan niet verder dan postcode-6 niveau, wat inhoudt dat er gebruik wordt gemaakt van een combinatie als “1234 AB” zonder huisnummer.

Daarnaast verwerken wij de contactgegevens die u achter laat als u contact met ons opneemt.

Uitwisseling van gegevens

Binnen de projecten worden gegevens uitgewisseld tussen verschillende instanties die betrokken zijn in de kennisgroepen. Deze organisatie hebben allemaal, in meer of mindere mate, al toegang tot de gegevens. Wij brengen deze gegevens tezamen, zodat zij niet meer onderling via onveiligere kanalen informatie hoeven te delen. Is een marktpartij betrokken, dan sluiten wij met deze organisatie een verwerkersovereenkomst.

Informatie over gegevensverwerking

In beginsel informeren wij u niet als wij gegevens van u gaan verwerken. Wij zijn namelijk geen eigenaar van de gegevens. In de volgende gevallen informeren wij u wel:

 • Wanneer we uw gegevens willen gebruiken als testobject
 • Wanneer we kritischere gegevens gaan verwerken dan postcode-6 niveau

Doel verzamelen persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het geven van feedback of voor een contactaanvraag, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten bij ons. Wij verzamelen geen gegevens via de websites via bijvoorbeeld cookies.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens die wij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. ​​​

Uw rechten

Vanaf 25 mei geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel is om de privacy van personen nog beter te beschermen. Dat heeft gevolgen.

 1. ​Recht op inzage: u mag weten welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen
 2. Recht op wijziging en aanvulling: als er iets niet klopt mag u dit laten wijzigen of aanvullen
 3. Recht op gegevenswissing: u mag een bedrijf /organisatie vragen om je persoonsgegevens te verwijderen
 4. Recht op beperking: u mag ons vragen om minder gegevens te laten verwerken
 5. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: onder bepaalde voorwaarden mag u een bedrijf / organisatie vragen uw gegevens over te dragen aan u of een ander bedrijf
 6. Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen de gegevensbewerking.
 7. Recht bij geautomatiseerde besluitvorming: u heeft recht op menselijke controle bij besluiten die normaal door een systeem worden gemaakt.

Let op: bovenstaande rechten kunt u niet altijd uitoefenen. Zo kunt u ons niet vragen persoonsgegevens te wissen die wij wettelijk vast moeten leggen. Ook kunnen bewaartermijnen van gegevens verschillen. Welke rechten u heeft, verschilt per verwerkingsdoel. Wij kunnen alleen verzoeken in behandeling nemen aangaande informatie die actief bij ons heeft achtergelaten via bijvoorbeeld een contactaanvraag. Voor andere gegevens verwijzen we u door naar bronhouders.

Analytics

Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden na verzameling anoniem gemaakt. Met Google Analytics kunnen we de data beter begrijpen. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Met analytische cookies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:

 • Het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Hoelang een bezoeker op onze site is.
 • Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten).
 • Gegevens over uw browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • Hoe u op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat u op een advertentie van ons hebt geklikt of op een link in een e-mail).
 • De snelheid van onze website om uw browser te kunnen meten. Met deze informatie kunnen we mogelijke problemen met de prestaties van onze website op tijd ontdekken en oplossen.

​Uw informatieverzoek

U kunt uw informatieverzoek m.b.t. uw rechten digitaal of schriftelijk indienen. Het GKG zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u het GKG verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal het GKG in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Functionaris gegevensbescherming

Datalekken kunnen gemaild worden naar onze Functionaris Gegevensbescherming.

Lekken in de beveiliging kunnen worden ingediend volgens onze responsible disclosure policy(verantwoord melden kwetsbaarheden).