Home » Nieuws » Communitydag 2019

Communitydag 2019

De communitydag is een goed moment om elkaar te leren kennen, elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen en kennis te delen. Dit jaar is de GKG Communitydag op donderdag 17 oktober.

In de ochtend wordt een belangrijke mijlpaal geslagen voor het GKG. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vindt namelijk plaats door het GKG bestuur: gedeputeerde M. Wulfse, burgemeester A. Hoogendoorn en dagelijks bestuur lid J. Batelaan. De ochtend wordt geleid door Jakko Zwartsenburg, voorzitter van de regiegroep GKG.
Vervolgens wordt u middels diverse bijdragen over het GKG bijgepraat.

’s Middags vinden diverse workshops plaats voor vakspecialisten in het waterdomein, het sociale domein, het energiedomein en voor informatiemanagers en IT-specialisten.

Graag tot ziens op 17 oktober 2019!

Inschrijven

Inschrijven kan via Eventbrite.

Programma

09:00 uur

Ontvangst in de Biotoop (Kerklaan 30, 9751NN Haren)

09:30 uur

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst door het GKG bestuur met Jakko Zwartsenburg als ochtendvoorzitter

10:00 uur

Stand van zaken GKG: ‘Wist u dat….?’ door Bert Gerlofs

10:30 uur

Koffie/thee

11:00 uur

Proeftuin ‘Terugmelden op de Waterkaart’ door Gerwin Bolt

11:30 uur

GKG gebruik door Ingrid de Kruijf en Ron Wardenier

12:00 uur

Lunch

13:00 uur

Parallelle workshops

  1. Mapaton Waterbeheer georganiseerd door waterschap Hunze en Aa’s voor vak- en data-specialisten Waterbeheer, waarbij binnengekomen vragen over de Waterketenkaart worden beantwoord.
  2. Workshop Wonen en Zorg georganiseerd door gemeente Midden-Groningen, gemeente Stadskanaal voor vak- en data-specialisten Social Domein, waarbij vragen t.b.v. een gebiedsgerichte aanpak worden beantwoord.
  3. Workshop Regionale Energie Strategie georganiseerd door de provincie Groningen voor vak- en data-specialisten Energietransitie, waarbij een plan van aanpak voor de kenniskring Energietransitie wordt opgesteld.
  4. Workshop GGI/GDI georganiseerd door GKG en VNG voor Informatiemanagers en IT-specialisten, waarbij een plan van aanpak voor de proeftuin GGI/GDI en GKG wordt opgesteld.
14:30 uur

Koffie/thee

15:00 uur

Vervolg workshops

16:00 uur

Borrel en hapjes

17:00 uur

Einde

Meer actueel