Home » Nieuws » GKG Actieplan 2022: update #2

GKG Actieplan 2022: update #2

Wij informeren u graag maandelijks over de activiteiten die behoren bij het Actieplan 2022.

Het Actieplan bevat drie actielijnen zijnde:

  1. Het inhoudelijk versterken van de regionale waarde van het GKG.
  2. Het vergroten van het aantal deelnemers aan het GKG.
  3. De eigen organisatie mee krijgen.

Stand van zaken mei 2022

Recreatie en Toerisme/Vrijetijdseconomie (actielijn 1)

Dit actuele onderwerp staat gepland op de middag van de GKG Communitydag op 23 juni en vergt voorbereiding. Wie wil daar vanuit zijn/haar deskundigheid in dit domein graag bij betrokken worden? Neem dan contact op met Bert Gerlofs, e.gerlofs@geon.nl.

Woon- en leefbaarheidsplan/Huisvestingsopgave (actielijn 1)

Dit actuele onderwerp staat tevens gepland op de middag van de GKG Communitydag op 23 juni en vergt voorbereiding. Wie wil daar vanuit zijn/haar deskundigheid in dit domein graag bij betrokken worden? Neem dan contact op met Jakko Zwartsenburg, J.Zwartsenburg@stadskanaal.nl.

Opleiding Datagestuurd Werken (actielijn 2)

Het GKG wordt door de deelnemende organisaties ingezet om het datagestuurd werken te bevorderen. Daarvoor is echter wel kennis vereist. Het voorstel is onder de vlag van het GKG een opleiding met open inschrijving te organiseren. Wie daarover wil meedenken kan contact opnemen met André Pettinga, a.pettinga@hethogeland.nl.

Meer actueel