Home » Nieuws » Data-deling Gegevensknooppunt Groningen officieel van start

Data-deling Gegevensknooppunt Groningen officieel van start

Nieuwsbericht van website gemeente Midden-Groningen.

Op donderdag 17 oktober om 9.30 uur vindt de officiële start plaats van de samenwerking tussen 24 regionale en nationale overheden, semi-overheden en onderwijsinstellingen, om door samenwerking open data algemeen beschikbaar te stellen: de vorming van het Gegevensknooppunt Groningen (GKG). Het gaat daarbij om het efficiënt verzamelen en verbinden van beschikbare databronnen, het effectief beschikbaar stellen aan overheden, bedrijven en inwoners, en het faciliteren van vraag- en themagericht (samen-)werken.

Het GKG verbindt regionale en landelijke initiatieven en ontwikkelingen, waarbij maatschappelijke, organisatie-overschrijdende opgaven zoals energietransitie, wonen en zorg, wateroverlast, veiligheid (maart 2020) in gezamenlijkheid worden opgepakt. Met de enorme verscheidenheid aan landelijke en regionale initiatieven en ontwikkelingen, zoals nieuwe wetgeving, maar ook technologieën, brengt GKG inhoudelijke functionarissen, afdelingen en organisaties in regie.

Voor de regio Groningen is in september 2016 een regionaal initiatief ontstaan om een gegevensknooppunt in te richten, die invulling geeft aan het delen van databronnen. Op 14 december 2017 is het GKG, na een proeftuinperiode en realisatiefase, met de voorbereidingen gestart.

Het bestuur van het Gegevensknooppunt Groningen (GKG) bestaat uit gedeputeerde van de provincie Groningen Mirjam Wulfse, burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen en dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s Jan Batelaan.

Samenwerken
Overheden gaan intensiever samenwerken en voor veel vraagstukken hebben zij elkaar nodig. Het GKG voorziet in een belangrijke behoefte door gegevens bijeen te brengen en verbindingen tussen regionale voorzieningen met landelijke voorzieningen en regionale voorzieningen onderling te leggen. Door de vraag- en themagerichte ontsluiting van gegevens en duiding van gegevens wordt er extra waarde toegevoegd. Het GKG is landelijk, maar ook regionaal uniek en innovatief op het gebied van toegankelijk maken van gegevens.

Meer actueel