Home » Webinar: “Speels polderen om duurzame energie”

Webinar: "Speels polderen om duurzame energie"

Speels polderen om duurzame energie
Datum: 21 januari 2021
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Aanmelden via onderstaand formulier

“Op een serieuze manier maar ook spelenderwijs samen met bedrijven, politici en burgers mogelijkheden voor duurzame energie verkennen”

Communicatie is heel belangrijk bij het verkrijgen van draagvlak voor de energietransitie. Om draagvlak te genereren is een proces nodig waar stakeholders, geholpen met inzicht in feiten, gefocust kunnen werken aan oplossingen. Hiervoor is binnen de Hanzehogeschool een proces ontwikkeld op basis van “serious gaming” die veel potentie heeft. Het resultaat van dit proces “the We-Energy Game” is al meer dan 350 keer gespeeld met gemeentes, energie coöperaties, bedrijven en bewoners.

Figuur 1: Voorbeeld van We-Energy Game gespeeld door studenten van de Hanzehogeschool

Vanuit meerdere sessies met de “We-Energy game” komt er een duidelijke maatschappelijke vraag naar een planningstool naar boven vanuit de vele gemeentes, instanties en bedrijven die deel hebben genomen. Een planningstool die meer duidelijkheid geeft in feitelijke gegevens, bijvoorbeeld; de totale vraag van een regio, de productie van duurzame bronnen, de kosten en de reductie van CO2 emissies. Daarom willen we binnen dit project de ontwikkelen van een planningstool genaamd “We-Energy Tool” verkennen. Binnen dit project gaan we vanuit de Hanzehogeschool Groningen samen met bedrijven, provincies, gemeentes, en lokale energie coöperaties werken aan een concept planningstool bruikbaar voor diepgaande planningssessies of voor voorlichtingsbijeenkomsten voor het verkrijgen van draagvlak. Deze Tool moet inzicht gaan geven in het ruimtelijk perspectief door gebruik te maken van Geo Information Systems (digitale landkaart) zodat duurzame energiebronnen op de kaart geplot kunnen worden en de mate van impact van die bronnen op de omgeving zichtbaar wordt (zie mok-up figuur 2). Daarbinnen kan de ontwikkelde tool van groot belang zijn binnen de gebiedsgerichte doelstelingen als bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategie (RES) of de nieuw te formuleren Energie Omgevingsplannen (EOP).

Figuur 2: Grafisch voorbeeld (Mock-up) van de We-Energy Tool

GKG Webinars

  • Maak je keuze, vul je gegevens en klik op versturen. Uiteraard kun je je voor meerdere webinars aanmelden.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aanvullende tekst

Binnen dit project willen we komen tot een nieuwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en een hogeschool die gezamenlijk streven naar een “proof of concept”.

van een planningstool voor lokale duurzame energie op basis van een digitale kaart interface. Het concept voor deze “We-Energy Tool” is gebaseerd of de bestaande en succesvolle “We-Energy Game” die gebruikt wordt voor bewustwording omtrent inpassing van lokale duurzame energieproductie (bijv. wind, zon, biomassa) in de omgeving. Met de We-Energy Tool willen we de volgende stap gaan faciliteren namelijk het plannen van lokale energiesystemen, gebruik makend van werkelijke getallen in een digitale kaartmodel gebaseerd op het Geo Informatie Systeem (GIS). De werkelijke getallen omvatten:

  • de totale energievraag van een regio in kwestie,
  • de energieproductie vanuit duurzame bronnen geplaatst in de regio, en
  • de reductie van CO2 emissies als resultaat,
  • de kosten van de duurzame bronnen geplaatst in de regio, en
  • de impact van het totale duurzame systeem op het elektriciteitsnetwerk.

 

In de kaart interface gebaseerd op GIS kan aangegeven worden waar de duurzame bronnen komen te staan en hoeveel oppervlakte ervoor benodigd is. Daarnaast kunnen verscheidene aanvullende informatiebronnen worden weergegeven zoals ligging elektriciteitsnetten en transformatoren, bestemmingen van het grondgebied, zonne- en wind intensiteit, etc. De We-Energy Tool kan een belangrijk hulpmiddel worden in de aankomende energie transitie waar veel van gemeentes en regio’s wordt verwacht omtrent duurzame integratie, daarbij is goede feitelijke onderbouwing voor de te voeren discussies over duurzame integratie in de energietransitie van wezenlijk belang.