Home » Regiegroep en college van Advies » Theo Overduin (college van advies)

Theo Overduin (college van advies)

Foto Theo Overduin

Eén van de leuke kanten van de bouwkunde-opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven was de directe koppeling tussen de inhoud van RO-beleid, ruimtelijk ontwerp en uitvoering enerzijds en het organiseren en toepassen van de bijbehorende informatie-voorziening en ICT-hulpmiddelen anderzijds. Daar kwam het toen al bij elkaar. Destijds nog in een groot rekencentrum met dozen vol ponskaarten. Daar begon ook mijn fascinatie voor het bij elkaar brengen van inhoud en techniek. Data, informatie, rekenmodellen en kennis als ijzersterke en broodnodige bouwsteen voor beleid, inhoud en voor vruchtbare samenwerking. Data, informatie en ICT heb ik daarbij nooit als doel op zichzelf gezien, maar altijd als hulpmiddel. ICT moet werken en moet leiden tot blije gebruikers! Anders is het weggegooid geld en niet veel meer dan nutteloze werkverschaffing aan overenthousiaste ICT-ers. Dat gold toen al, dat geldt ook nu nog, dat is altijd als rode draad door mijn werkzame leven heen blijven lopen en dat zal ook de belangrijkste insteek zijn bij mijn inzet voor het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG).

Na afronding van mijn Eindhovense studie ben ik eind 1980 bij de provincie Gelderland gaan werken op de afdeling Streekplannen van wat toen nog de Provinciale Planologische Dienst (PPD) heette. Daar mocht ik alles op het gebied van data, informatievoorziening en prognoses op het gebied van demografie en woningbehoefte opbouwen. Begin jaren 90 kwam daar de verbreding door de introductie en implementatie van Geografische Informatie Systemen (GIS) bij de provincie Gelderland bij. Ook hier weer een mooie synergie tussen techniek en inhoud, toepassing en gebruik. Met als absoluut hoogtepunt het ondersteunen (met GIS) van de provinciale rampenstaf onder leiding van de toenmalige Commissaris van de Koningin (CvdK) Jan Terlouw bij de bijna-overstroming van grote delen van de provincie Gelderland begin 1995. Vervolgens verschoof mijn aandacht binnen de provincie Gelderland naar innovatie, open data en open IT. Daarna kwam –net voor de milleniumwissel- de overstap naar de provincie Utrecht. Ook daar weer de combinatie van inhoud en techniek. Data op orde, ICT als kans voor betere publieke dienstverlening en internet als booming business. Vervolgens ben ik in de periode 2003-2007 interprovinciaal aan de slag gegaan om digitalisering in de ruimtelijke ordening via het VROM-project DURP (Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen) tot een succes te maken. Hier heb ik vooral het grote belang van afspraken, eenduidigheid en slimme standaardisatie leren inzien. En het besef dat de menselijke factor, organisatie en proces vele malen bepalender is voor de slagingskans van een complexe verandering dan sec de techniek. Na DURP kwam Geonovum om tenslotte in 2015 weer terug te keren op het interprovinciale IPO-nest. Provincies blijven op de een of andere manier mijn natuurlijke habitat in overheidsland. Via betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zet ik mij nu in om een zo stevig mogelijke informatiebasis ten behoeve van de energietransitie in het algemeen en de regionale energie strategieën (RES) in het bijzonder tot stand te brengen.

Naast mijn reguliere overheidswerkzaamheden heb ik met enige regelmaat en steeds met toestemming van mijn werkgever op bescheiden schaal advieswerkzaamheden uitgevoerd. Ik heb dat altijd ervaren als een mooie aanvulling op mijn rol als overheidsdienaar.

Buiten het werk om tenslotte nog het volgende: woonachtig in het oosten des lands (nu nog Elst Gld tussen Nijmegen en Arnhem en binnenkort het dorp Okkenbroek bij Deventer), ruim 32 jaar getrouwd, vader van drie inmiddels volwassen en zelfstandig wonende zonen, ruime ervaring in (kerkelijk) vrijwilligerswerk, zowel uitvoerend als bestuurlijk, liefhebber van klassieke auto’s van een bekend merk uit het zuiden van Duitsland en enthousiast fietser, onder andere voor goede doelen, zoals het Koningin Wilhelmina Fonds (via meervoudige deelname aan Alpe d’HuZes). En als laatste: co-auteur van het boek “Nieuw heilig, over hedendaagse inspiratie”.
Waarvan akte……….