Home » Regiegroep en college van Advies » Paul Padding (college van advies)

Paul Padding (college van advies)

Foto Paul Padding

Rode draad in mijn loopbaan is het verbinden van mensen, organisaties, en inhoudelijke thema’s. In verbinding gebeuren er mooie dingen. Mijn oorspronkelijke vakgebied, de geografie, brengt verbanden ook letterlijk in beeld. Juist in deze tijd van decentralisatie en sectoroverstijgende vraagstukken is dat meer dan ooit hard nodig. Geen wonder dat het concept van het GKG mij bijzonder aanspreekt.

Ik heb in mijn loopbaan als interim manager en procesmanager opdrachten vervuld in zeer uiteenlopende branches en bij veel verschillende organisaties, zoals Geonovum, het Ministerie van Defensie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Politie, en Rijkswaterstaat. Bij Geonovum heb ik de laatste jaren gewerkt aan innovatieve projecten met een publiek-privaat karakter, waarbij het ging om de informatievoorziening in het sociale domein (rond de decentralisatie van zorg, jeugd en werk), het hergebruik van basisregistraties (BAG, BRP, WOZ, HR) voor een landelijke informatievoorziening vastgoedgebruik, en het ondersteunen van de energietransitie en klimaatadoptatie. In al deze gevallen gaat het om veel betrokken organisaties en een grote variatie aan inhoudelijke uitdagingen. De uitdaging is dan om in de veelheid aan belangen en initiatieven gezamenlijk vooruit te komen en focus aan te brengen.

Kijk voor meer informatie over mij  op mijn LinkedIn profiel.