Home » Regiegroep en college van Advies » Jakko Zwartsenburg (regiegroep)

Jakko Zwartsenburg (regiegroep)

Manager Maatschappelijke Zaken en lid van de regiegroep GKG.

Sinds de start van het GKG ben ik lid van de regiegroep GKG. Ik vind het belangrijk dat we juist nu met elkaar samenwerken op het domein van data- en gegevensuitwisseling. Onze omgeving vraagt steeds meer inzicht in de informatie die wij als overheid beschikbaar hebben en beschikbaar stellen. Het delen en verrijken van data om daarmee vragen voor onzelf en voor onze inwoners te beantwoorden vraagt dat we samenwerken als (semi)overheden. Kenmerk van is dat we samen met ketenpartners data zodanig slim koppelen en verrijken dat we ook echte antwoordenkunnen geven. Het bijzondere is dat we als (semi)overheden vrijwel over alle databronnen beschikken, maar dat we nog geen slimme allianties vormen om dat ook te delen. Het GKG is een echt mooi initiatief om dat te ervaren en te doen.

De vorm van een community (halen en brengen van kennis en kunde) is daarbij een spannende, die soms ook nog niet helemaal aansluit op onze traditionele vormen van samenwerken. Toch denk ik dat deze nieuwe vormen van ontwikkelen en samenwerken ervoor kunnen zorgen dat we ook op het gebied van het data gedreven werken een meerwaarde heeft.