Home » Regiegroep en college van Advies » André Pettinga (regiegroep)

André Pettinga (regiegroep)

Mijn naam is André Pettinga en ik ben sinds 1-1-2019 werkzaam voor de mooie en grote gemeente Het Hogeland. Voor de herindeling was ik werkzaam voor de voormalige gemeenten Bedum, Winsum en De Marne. Bij die gemeenten heb ik mij altijd bezig gehouden met de uitvoering en organisatie rondom  informatievoorziening in brede zin. Dit varieerde van technische tot aan informatiekundige vraagstukken. Momenteel vervul ik de volgende functies c.q. rollen binnen de Gemeente Het Hogeland;

 

  • Teamcoach Gegevenshuis
  • Strategisch Adviseur Informatiemanagement
  • Projectleider “Processen en Informatie” Programma Omgevingswet

 

GKG

De gemeente Het Hogeland neemt deel aan het GKG, omdat samenwerking de gemeente helpt bij de invulling van maatschappelijke vraagstukken en de vertaling daarvan richting gegevensmanagement, datadistributie, GEO/GIS etc. Het GKG biedt de gemeente een platform om, samen met andere deelnemers, informatieproducten te ontwikkelen die (gaan) passen bij de behoeften en wensen zoals die voor de gemeente gelden. Door deel te nemen aan het GKG streven we er bovendien naar om, in samenwerking met anderen, de informatiehuishouding van de overheid als geheel nog beter op orde te krijgen. Zodat de informatiepositie van -en de dienstverlening aan-  inwoners, ondernemers en instellingen continu wordt verbeterd.