Home » Regiegroep

Het GKG is live!

Intussen zijn we alweer een aantal weken na de livegang van het Gegevens Knooppunt
Groningen (GKG). Op donderdag 14 december werd in het paviljoen Sterrebos het GKG
gepresenteerd. In een uitgebreid programma kwamen diverse sprekers aan het woord. Zo
werd er ingegaan op de kernwaarden van het GKG, de GKG community, het landelijk
perspectief en misschien wel de belangrijkste: de gebruikers waren het woord! Hiermee werd
de meerwaarde voor de bronhouders van het GKG goed zichtbaar.

Fien Heeringa, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s, sprak over de waarde
van het GKG-initiatief voor Hunze en Aa’s. ‘Samen kom je verder! was haar devies. “Ook waterschap
Hunze en Aa’s kan het niet alleen”, aldus Heeringa. Aan Richard Smilda, tevens werkzaam bij
waterschap Hunze en Aa’s, de eer om de eerste (water)kaarten van het GKG te laten zien. Hij toonde
hoe je de riooloverstorten van het waterschap kunt toevoegen aan je GIS. Voor infrastructurele
projecten is dit belangrijke informatie.

Waar liggen de kansen?
Iris Kolkman van de provincie Groningen sprak over de rol die het GKG kan spelen in de
energietransitie. “De energiedialoog werkt beter met het GKG door antwoorden op maat: ‘waar liggen
de kansen?’ Gebruiker Hindrik Wester van de gemeente Stadskanaal liet zien dat in de bebouwde
kom de Boswet essentieel is voor het verlenen van een kapvergunning. Wie gaat hierover? De
gemeente of een professionele boomverzorger? Deze data zijn vaak niet op orde. Dit biedt kansen
voor het GKG.

Kernwaarden GKG
Bert Gerlofs van Geon ging in op de kernwaarden van het GKG. Het begint met vraag- en
themagerichte ontsluiting van gegevens en in co-creatie werken aan maatschappelijke opgaven. Dat
zijn belangrijke principes van het GKG. Om goede en bruikbare resultaten te bereiken, vindt
databeheer bij de bron plaats en wordt er gewerkt volgens landelijke en wereldwijde standaarden.
“Natuurlijk gaat het om de data maar het proces is minstens zo belangrijk!”, aldus Gerlofs. De
deelnemende bronhouders moeten het samenwerken en delen invulling geven.

De community
Een ‘overheids’-community heeft een andere werkwijze dan bedrijfs- of overheidsorganisaties, stelde
Jakko Zwartsenburg van de gemeente Stadskanaal. Een community is een lokale of virtuele
samenwerking waarbij de eigen verantwoordelijkheid of verantwoord ondernemen centraal staat.
Bedrijven, organisaties en/of groepen burgers werken samen aan de ontwikkeling van nieuwe
producten en diensten in de eigen (virtuele) leef-en/of werkomgeving. Er wordt aanspraak gedaan op
ieders eigen verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de community. Van belang hierbij is
dat kennis en uitkomsten met elkaar worden gedeeld. De vraag staat daarbij centraal

Het GKG in 2018 en verder
Bernard van Dam, werkzaam bij de provincie Groningen, ging in op de GKG community in 2018.
Welke stappen gaat het GKG maken? En hoe ziet de toekomst van het GKG eruit? Het GKG is niet
langer een tijdelijk project. Er wordt nu gewerkt aan gestructureerde samenwerking waar dit jaar meer
bronhouders en meer thema’s aan worden toegevoegd. Het GKG gaat groeien en haakt aan bij het
landelijk speelveld. Kijken we verder in de toekomst, dan zien we een actieve community waar alle
relevante bronhouders in de regio bij zijn aangesloten. Het GKG wordt in de regio de basis van het
digitale stelsel omgevingswet.

Landelijk perspectief
Paul Padding van Geonovum ging in op het landelijk perspectief van het GKG: ‘Het proces staat, de
inhoud is het speerpunt, de data volgen de inhoud en de techniek is beschikbaar’. Het GKG is een
uitstekend model voor regionale samenwerking waar Geonovum als landelijke partij heel graag bij
betrokken is.

Wat is het vervolg?
1 maart 2018 is weer een belangrijk moment. Alle deelnemers worden voor 1 maart gevraagd een
intentieverklaring te ondertekenen, gevolgd door de ondertekening van een
samenwerkingsovereenkomst na 1 maart. Want zoals Fien Heeringa immers al zei: “Samen kom je
verder! Ook wij kunnen het niet alleen”.