Home » Propositie Jeugdzorg

Propositie Jeugdzorg

Probleemdefinitie

Gemeenten staan voor enorme kosten van de jeugdzorg. Om meer grip te krijgen op de uitgaven wil men meer kunnen sturen. Daarvoor hebben gemeenten afzonderlijk een eigen dashboard ingericht ten behoeve van het genereren van managementinformatie. Echter wenst men over meer managementinformatie te beschikken. Ook wil men met dit initiatief van een tijdelijke voorziening naar een structurele voorziening.

Doel

Realiseren van een dashboard voor de gemeentelijke deelnemers aan het GKG zijnde gemeente Midden-Groningen, gemeente Stadskanaal, gemeentelijk Eemsdelta en gemeente Het Hogeland. Provincie Groningen is vanuit haar rol tevens betrokken.

Meerwaarde gezamenlijke jeugdzorgmonitor

De jeugdzorgmonitor maakt het mogelijk:

 • Meer grip te krijgen op de gemeentelijke uitgaven in de jeugdzorg
 • Meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de jeugdzorg: meten en monitoren
 • Te anticiperen op onverwachte en toekomstige ontwikkelingen
 • Datateams binnen organisaties focus te geven en dataprocessen in te richten
 • Met een eenduidige datastructuur analyses zelfstandig te kunnen uitvoeren en daardoor minder werkzaamheden aan adviesbureaus uit te besteden
 • Meer structuur te brengen in de afzonderlijk ingerichte dashboards zowel als het gaat om de omzet en om de inhoud
 • Besparen van kosten van externen en het verminderen van de werkdruk door een gezamenlijk aanpak en daarmee continuïteit van de personele bezetting (onderlinge vervanging)
 • Creëren van robuustheid c.q. het verminderen van de kwetsbaarheid

Organisatie

Voor de realisatie van de jeugdzorgmonitor wordt een project met een stuurgroep en werkgroepen ingericht. Een projectplan wordt daartoe door de deelnemende gemeenten met ondersteuning vanuit het GKG opgesteld.

Binnen het GKG zorgt het Datalab voor de aansluiting van de databronnen uit het Sociaal Domein op de GKG-netwerk en de publicatie daarvan op de GKG-webomgeving rekening houdend met de gevoeligheid van die data. Het GKG is verantwoordelijk voor de werking van de webservices.

Toegevoegde waarde GKG

Het GKG zorgt voor:

 • Ondersteuning bij de totstandkoming van het projectplan.
 • De vraagarticulatie c.q. het bepalen van de benodigde informatieproducten/indicatoren door de installatie van een kenniskring jeugdzorg.
 • De realisatie van een dashboard voortbordurend op hetgeen reeds beschikbaar is.
 • De aanlevering/ontsluiting van databronnen via het GKG-netwerk en de beschikbaarstelling van de meest actuele gegevens door de continuïteit van de datastromen die het GKG biedt.
 • De inrichting van webservices.
 • De gegevensbeveiliging binnen het GKG-netwerk.
 • De structurele ontwikkeling van de data-analyse c.q. business intelligence bij de deelnemende organisaties.
 • Afspraken omtrent:
  • Te gebruiken gegevensstandaarden
  • Ondersteuning bij de inrichting van de webservice op de server van de bronhouder
  • Organisatie en procesinrichting beheer en onderhoud van gegevens zowel binnen het GKG als bij de bronhouders
  • Onderhoud- en -beheerregime
  • De projectorganisatie
 • De inzet van het GKG-Datalab over bovengenoemde aspecten.