Home » Nieuws » Start Kenniskring Veiligheid

Start Kenniskring Veiligheid

De Kenniskring Veiligheid is op 9 december 2019 van start gegaan. Dit onder leiding van voorzitter Alfred Somsen en met ondersteuning van Raymond Overkempe en Bert Gerlofs.  18 deelnemers van gemeenten, veiligheidsregio, provincie, nutsbedrijf en omgevingsdienst behandelden het onderwerp kwetsbare objecten/risicoprofiel.

Aan de hand van verhalen over deze onderwerpen, zijn er door de deelnemers vragen  over de diverse onderwerpen opgesteld. De uitkomst: een uitgebreide vragenlijst rond verkeer, kwetsbare personen, ondergrond, objectinformatie, aardbevingen, calamiteiten, specifieke risico’s, gevaarlijke stoffen en escalatie.

Een prachtig resultaat dat we op 5 februari (data-analyse) en op 2 maart 2020 (terugkoppeling/rapportage) nader uitwerken. Voor meer informatie of voor deelname: neem contact op met Alfred.Somsen@vrgroningen.nl

Meer actueel