Home » Regiegroep en college van Advies » Schelte Kooistra (regiegroep)

Schelte Kooistra (regiegroep)

Teamhoofd Geo-informatie, DIV en Vastgoed bij waterschap Hunze en Aa’s. Tevens lid van de Regie-groep van het Gegevens Knooppunt Groningen.

Bij het waterschap Hunze en Aa’s verantwoordelijk voor Informatievoorziening in de breedste zin van het woord. Bezig met digitalisering van onze organisatie middels de uitvoering van het Informatie Bedrijfsvoering Plan, een plan om onze organisatie klaar te maken voor voor o.a de Omgevingswet, Digitale Overheid etc. Dit wordt uitgevoerd met ons team in samenwerking met ICT en alle functionele afdelingen binnen onze organisatie. Een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid dus.