Home » Regiegroep en college van Advies » Pieter Hering (college van advies)

Pieter Hering (college van advies)

Foto Pieter Hering

Ik ben sinds 2014 als architect in dienst bij Logius en houd mij vooral bezig met het beheer Digikoppeling, de GDI overheidstandaard voor het uitwisselen van berichten. Ik heb kennis van zaken als berichtenuitwisseling, identificatie, protocollen, profielen, certificaten, elektronische handtekeningen en versleuteling. Als beheerder heb ik ervaring hoe we hier – met de gebruikers binnen de overheid en daarbuiten – in samenhang afspraken maken over de doorontwikkeling van de standaard. Kortom ik ben van de inhoud en techniek, en vind het daarnaast altijd weer een hele leuke uitdaging om technologische onderwerpen te verklaren aan een breed – niet noodzakelijk ingewijd gehoor. Het valt best mee hoe complex IT is. Wij als bedenker en gebruikers maken er vooral zelf een onoverzichtelijke brei van.
Het werken en uitdragen van –open- standaarden is mijn passie aan het worden. Nu zijn standaarden niet bepaald het meest sexy onderwerp op feestjes en partijen, toch zie ik het toepassen en promotie van het gebruik ervan als een noodzaak om tot een efficiënte en goed werkende overheid te komen.
Voordat ik bij Logius in dienst trad was ik jarenlang –aan de andere kant – werkzaam als consultant bij commerciële dienstenverleners (Consultdata, Deloitte Consulting) en heb de klassieke route gevolgd van ontwikkelaar naar IT-architect. Bij Logius ben ik onderdeel van het Centrum van Standaarden èn van de Logius Stelseldiensten. Dit team zwaait de scepter over de GDI-voorzieningen Digimelding, Digilevering en de Stelselcatalogus.
Als lid van het College van Advies denk ik graag met het GKG mee vanuit het perspectief van standaarden en techniek en hoop zo bij te dragen om van de samenwerking een groot succes te maken.