Home » Regiegroep en college van Advies » Hugo van Driel (college van advies-voorzitter)

Hugo van Driel (college van advies-voorzitter)

Foto Hugo van Driel

Mijn loopbaan kenmerkt zich door de momenten waarmee ik persoonlijk in aanraking kwam met samenwerkingsprocessen zowel in mijn ambtelijk bestaan als in mijn privéwereld.
En telkens mocht ik ondervinden dat samenwerking in den beginne geënt is op de wil om met elkaar een vastgesteld doel te bereiken en dat het beschrijven van dat doel en de beeldvorming ervan essentieel zijn voor het uiteindelijke resultaat. Het aansturen en bewaken van dit soort processen heb ik altijd tot de kroonjuwelen van mijn werk beschouwd.

Daarmee is ook mijn interesse in corporate governance ontwikkeld in de breedste zin van het woord.
In de praktijk heb ik deze interesse in governance onder andere in kunnen brengen bij de totstandkoming van één ambtelijke organisatie voor drie gemeenten (SED-organisatie in 2012-2015), het samenwerkingsverband DESOM (2010-2014) met zes gemeenten. Maar ook privé met een fusie van een aantal voetbalverenigingen en de invoering van de code goed onderwijs in mijn bestuursperiode (2003-2012) waarbij de traditionele bestuursvorm is omgevormd tot een Raad van toezicht bij een middelgrote regionale scholengemeenschap (RSG) in Enkhuizen.
Anno 2018 tracht ik met mijn collega-bestuursleden van een theater (Hét Postkantoor) in Bovenkarspel de code cultuur in te voeren. Het meekrijgen, motiveren en aansturen van mensen in veranderprocessen heb ik altijd als leuk en uitdagend gevonden.

Na een ruim 40-jarige ambtelijke loopbaan in de gemeentelijke wereld ben ik sinds 2015 beschikbaar om mijn ervaring te delen met (overheids-)organisaties die daar voor openstaan. Het is daarom vanzelfsprekend mij in te zetten voor de GKG.