Home » Regiegroep en college van Advies » Arjen Luinenburg (regiegroep)

Arjen Luinenburg (regiegroep)

Foto Arjen Luinenburg

Ik werk voor de gemeente Delfzijl als afdelingshoofd stadsbeheer. De afdeling verzorgt het beheer en onderhoud van alle wegen, bruggen, groen, riolering en gebouwen van de gemeente. Bovendien werkt een energiek team GEO-informatie binnen de afdeling, in opdracht van de gemeenten die vanaf 2021 de gemeente Eemsdelta zullen gaan vormen.

Ik ben er van overtuigd dat we veel meer met onze beschikbare data en databronnen kunnen dan we tot nu toe doen. We zijn steeds beter in het administreren van gegevens, maar deze bronnen benutten als informatie voor beleid en plannen kan veel beter. Zeker daar waar de vraag van buiten de bronhouders komt (bedrijven en inwoners) en of “ bronhouderoverstijgend” is (regionale vraagstukken) is het verknopen en vervolgens ontsluiten van gegevens tot informatie nodig.

Daarom zet ik me in voor de verdere ontwikkeling van het Gegevensknooppunt, omdat met dit platform juist dat mogelijk wordt gemaakt.