Home » Opgaveformulier GKG Communitydag 8 september 2022

Opgaveformulier GKG Communitydag 8 september 2022

Opgaveformulier GKG communitydag 8 september 2022

Bent u aanwezig bij het ochtendprogramma?(Vereist)
Maakt u gebruik van de lunch?(Vereist)
Bent u aanwezig bij het middagprogramma?(Vereist)
Zo ja, vanuit welke rol neemt u deel uit het middagprogramma?
Voor een beschrijving van de workshops, zie onder

Omgevingswet & werkingsgebieden
De Omgevingswet vraagt dat overheden hun planregels en het werkingsgebied daarvan duidelijk zichtbaar maken in een digitale omgeving. Er zijn een aantal werkingsgebieden van verschillende overheidslagen die invloed hebben op elkaar, qua inhoud of qua gebruik van lijnen en vlakken op de kaart.

In de middagsessies van de GKG Communitydag laten we een paar specifieke voorbeelden zien en ook welke afstemmingsvragen of -punten daar bij horen op inhoud, kaart, data of proces. Vervolgens willen we samen met de deelnemers die onderwerpen verder verkennen, waarschijnlijk met nog meer vragen aanvullen en hopelijk ook van de eerste oplossingen voorzien.

Vrijetijdseconomie
De provincie Groningen wil onderzoeken of het mogelijk is om een “kansenkaart” te creëren om ondersteuning te bieden aan (vrijetijds)ondernemers en overheden. Deze kaart dient dus inzicht te geven in mogelijke kansen voor ondernemers. Zo kan het zijn dat een ondernemer zoekt naar een ideale locatie voor een nieuw restaurant of een mooie en onderbenutte plek voor natuurtoerisme.

De provincie heeft via het rijk, gemeenten en haarzelf een beperkte dataset beschikbaar. Het is dus van belang om met zo min mogelijk data een mooi resultaat neer te zetten. Denk daarnaast out of the box voor nieuwe databronnen van bijvoorbeeld externe partijen.

Leefbaarheid
Het domein leefbaarheid is een breed domein. Om goede (data)informatie te verkrijgen is het nodig om data van veel verschillende partijen te koppelen. Het gaat dan om data die gemeenten, woningbouwcorporaties en andere ketenpartners hebben.

Op welke wijze kan deze data zodanig gekoppeld en gecombineerd worden zodat er een bijvoorbeeld een goede woningmarktmonitor voor Oost Groningen ontstaat; volledig, actueel en reproduceerbaar.
In de deelsessie willen we een vingeroefening doen om deze monitor te gaan opbouwen.