Home » Coördinatieoverleg

Coördinatieoverleg

Rol coördinatieoverleg

In het coördinatieoverleg zitten inhoudelijk betrokken medewerkers van de bronhouders.
Zij stellen een groep inhoudelijk deskundigen uit de deelnemende organisaties samen om de voorliggende taak uit te voeren. Zij monitoren dit proces en hebben aandacht voor:

  • onderlinge afspraken
  • standaarden
  • beveiliging
  • verbindingen
  • functionaliteit

Taakverdeling  coördinatieoverleg

Productowner

Gemma Sweeren van de provincie Groningen.

De productowner is namens de GKG-community verantwoordelijk voor het functionele ontwikkeling van de GKG-(web)omgeving daarbij in contact staande met de gebruikers van het GKG.

Coördinator GKG-gebruik

Karien Heirman van de provincie Groningen

De coördinator heeft de rol van een verbinder. Kennis van het GKG, kunnen netwerken (netwerkrelaties, gebruikers), verbinding maken en verdere verspreiding van het gebruik van het GKG door de leden van de GKG-community.

Webredacteur

Ingrid de Kruijf van de gemeente Midden-Groningen

De rol van webredacteur is gericht op de interne en externe communicatie. De verantwoordelijkheid voor de vormgeving en de huisstijl van alle uitingen en de GKG webomgeving behoort tot deze rol.

Chief Information Security Officer (CISO)

Rene Weeseman van de gemeente Stadskanaal

De CISO is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging in en rond het GKG.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Ruben Schutte van waterschap Hunze en Aa’s

De FG is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens binnen het GKG.

Informatiemanager: vacature

De informatiemanager is verantwoordelijk voor alle informatiestromen in en rond het GKG en maakt daar waar nodig afspraken met externe partijen.

Procesmanager

Bert Gerlofs van Geon.

De procesmanager is verantwoordelijk voor de continuïteit van het GKG op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hij vergroot het aantal nieuwe bronhouders, afnemers en partners van het GKG, regelt het overleg binnen de GKG-organisatie, geeft gevraagd en ongevraagd advies en organiseert mede de Communitydag en het GKG kenniscafé.