Home » Uncategorized

Interessante inzichten op de GKG communitydag 2022!

Na de vorige editie in 2019 vond uiteindelijk op donderdag 8 september weer de GKG Communitydag plaats in de Biotoop te Haren. De Communitydag wordt georganiseerd voor overheden en semi-overheden in de regio Groningen. Het is een moment om elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen, kennis te delen en tot nieuwe inzichten te komen.

In de ochtend werden de bezoekers welkom geheten door Jakko Zwartsenburg (voorzitter van de regiegroep GKG, gemeente Stadskanaal) en Bert Gerlofs (procesmanager GKG). Vervolgens namen Mirjam Wulfse (gedeputeerde van de provincie Groningen en voorzitter van het GKG Bestuur) en Jakob Bartelds (bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s en lid van het GKG Bestuur) deel aan een interviewgesprek. Er werd gevraagd naar hun rol en betrokkenheid bij het GKG en hoe zij de toekomst van het GKG voor ogen zien. Jakko en Gijs Kriek (lid regiegroep GKG, gemeente Midden-Groningen) schetsten een beeld van de doorontwikkeling van het GKG en het belang van hun deelname. André Hammenga (Samenwerkingsverband waterketen Groningen/Noord-Drenthe) beschreef de totstandkoming van de waterketenkaart. Een rijk gevuld basisbestand voor gemeenten en waterschappen waaraan de afgelopen jaren hard is gewerkt. De waterketenkaart is op deze schaal landelijk uniek en voor huidige en toekomstige watervraagstukken uitstekend te gebruiken. Guus Welter (NIPV) deelde zijn kennis over het Register Externe Veiligheid (REV). Voor de totstandkoming van de REV is voor Veiligheidsregio’s samenwerking in de kolom maar ook in de samenwerking in de regio vereist. Een hele uitdaging.

 

Na een korte pauze werd het ochtendprogramma vervolgd met twee interessante presentaties. Jan van Ginkel (provincie Zuid-Holland) praatte de deelnemers bij over digitale identiteit en het belang van de regio. Op basis van zijn ruime kennis en ervaring en zijn scherpe analyse confronteerde hij de bezoekers met de vereisten die nodig zijn voor de voortzetting van het GKG. De slides van deze presentatie zijn onderaan dit nieuwsbericht te vinden. Rosemarie Mijlhof (Geonovum) schetste de positie van het GKG en de vergelijking met andere samenwerkingsverbanden in Nederland. Zij benadrukte het belang van regionale samenwerking en complimenteerde de GKG-organisatie met hetgeen inmiddels is bereikt. De opzet van samenwerkingsverbanden, zoals het GKG, kost tijd en vereist doorzettingsvermogen.

In de middag konden de deelnemers zelf aan de slag in twee workshops. Een aantal deelnemers sloot aan bij de workshop ‘vrijetijdseconomie’, waar, na een presentatie over de stand van zaken, kon worden gebrainstormd over de mogelijkheden voor een kansenkaart voor ondernemers in de regio Groningen.

Bij de workshop ‘omgevingswet/werkingsgebieden’ gingen de deelnemers met elkaar in discussie over discrepantie van regels op de kaart van verschillende overheidslagen. De resultaten van de workshops werden aan het eind van de middag aan alle deelnemers teruggekoppeld, en leverden interessante inzichten op! Wordt vervolgd.

Aan het eind van de middag was het tijd om onder het genot van een borrel gedachten rondom het GKG en de Communitydag met elkaar uit te wisselen en werd de GKG Communitydag 2022 afgesloten. Al met al een zeer geslaagde dag!

Bekijk hier de slides van de presentatie van Jan van Ginkel: Digitale identiteit en het belang van de regio